• Família professional:ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
  • Àrea professional:GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
  • Codi especialitat:ADGG0508
  • Denominació de l'especialitat formativa:Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents
  • Hores:440
  • Nivell de qualificació professional:1
  • Certificat de professionalitat:RD 645/2011